چهار شنبه 29 خرداد 1398  |       

 

بانک اطلاعات پزشکان استان خوزستان
> بانک اطلاعات > برچسب ها: رادیولوژی در دزفول

دکتر بساق زاده

خیابان طالقانی روبروی مجتمع مخابرات
22994
148
امتیاز

دکتر بهزادی

خیابان آفرینش
32819
130
امتیاز

دکتر کدخدا زاده

دزفول خ طالقانی چهار راه هجرت
 
205
امتیاز

دکتر گنجویان

دزفول
 
204
امتیاز

آیت الله نبوی

دزفول
 
131
امتیاز

دکتر غلامی

خیابان طالقانی پارکینک آقامیر کوچه شادان
2244289
115
امتیاز

پایگاه چهارم شکاری

دزفول
 
104
امتیاز

دکتر گنجویان/درمانگاه

دزفول
 
201
امتیاز

دکتر کدخدازاده

دزفول خ طالقانی چهار راه هجرت
 
223
امتیاز

دکتر حمیده رئیسی

خیابان نشاط بین طالقانی وسید محمود پلاک ثبتی 83
2272206
388
امتیاز

دکتر بابایی نژاد

خیابان طالقانی پارکینگ آقامیری
 
208
امتیاز

دکتر بیاتی - فک و صورت

خیابان منتظری
2242282
273
امتیاز

دکتر حدادی

خیابان نشاط مجتمع پزشکی دکتر یزدانی
 
292
امتیاز

کلینیک ویژه دزفول

خیابان بهشتی میدان بهشتی محل سابق بیمارستان افشار
 
390
امتیاز
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه