سه شنبه 6 فروردین 1398  |       

 

بانک اطلاعات پزشکان استان خوزستان

بیهوشی

دکتر رضا آخوندزاده

خیابان آزادگان ، بیمارستان امام خمینی ، دانشگاه علوم پزشکی
۰۶۱-۳۲۲۲۲۹۲۲
75
امتیاز

دکتر محمدرضا گوشه

خیابان آزادگان ، بیمارستان امام خمینی ، دانشگاه علوم پزشکی
۰۶۱- ۳۲۲۱۶۵۰۱
85
امتیاز

دکتر نوذر نساجیان

کیانپارس ، خیابان شهید چمران ، بیمارستان مهر
۳۳۳۳۹۴۷۳
119
امتیاز

الهه پیمانی فروشانی

امانیه ، خیابان مقدم ، بین خیابان انقلاب و عارف ، پلاک 25
 
176
امتیاز

مروان ابوارجیع

زيتون كارمندي-خ اصلي-بين فاضل و يوسفي نژاد-پلاك 195
 
255
امتیاز

مرتضی وجدانی

نادری – نبش خوانساری – مجتمع پزشکی امیرالمومنین 
 
237
امتیاز
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه