چهار شنبه 4 اردیبهشت 1398  |       

 

بانک اطلاعات پزشکان استان خوزستان

بینایی سنجی

جانمایی روی نقشه

حسنه زرگانی

نادری ، خیابان علم الهدی ، طبقه دوم داروخانه پردیس
 
633
امتیاز

زهره هوشمندزاده

نادری ، خ فردوسی ، مجتمع پزشکی میلاد
 
570
امتیاز

پریچهر یوسفی

نادری ، بین خیابان نظامی و فردوسی ، مجتمع پزشکی حضرت ابوالفضل
 
497
امتیاز

مهرنوش نوچیان

نادری ، بین حافظ و فردوسی ، مجتمع پارس
 
588
امتیاز

سعید موسوی

نادری ، نبش نظامی ، مجتمع بهاران
 
512
امتیاز

عبدالهادی رئیس زاده

نادری ، خ كتانباف ، مجتمع پزشكی سینا
 
430
امتیاز

حبیب زیركی

نادری ، خ علم الهدی ، بین نادری و كافی ، ساختمان مروارید
 
550
امتیاز

نگار خواجه بابرصاد

کیانپارس ، بین خیابان 5 و 6 غربی ، مجتمع نوری
 
1090
امتیاز

آزاده آزدست

کیانپارس ، بین خیابان 10 و 11 شرقی
 
959
امتیاز

منا رحمانی

زیتون كارمندی ، فلكه چیتا ، ساختمان شعله
 
590
امتیاز

نسرین علی مرادپور

زیتون كارمندی ، خ كمیل ، فلكه پارك
 
736
امتیاز

صدیقه برات

زیتون كارمندی ، خ اصلی زیتون ، بین چیتا و پارك ، نبش هدایت
 
491
امتیاز

پریسا نیک بخت

خیابان طالقانی ، بین شریعتی و مسلم ، ساختمان قلمبر
 
450
امتیاز

مسعود حبیبی

خشایار ، بین کیان و غزنوی
 
402
امتیاز

فریده سرتل دشتی

خیابان طالقانی ، خیابان كاوه شرقی ، بین سی متری و خاقانی ، ساختمان 59
 
1201
امتیاز

احسان سلطانی

خیابان طالقانی ، نبش حافظ ، مجتمع پزشکی قائم
 
852
امتیاز

فرشته ورشو ساز

خ شریعتی بین وكیلی و جهرمی ، مقابل سینما فلسطین
 
465
امتیاز

مریم صابر

خیابان شریعتی ، بین خیابان سلمان فارسی و كافی
 
620
امتیاز

مهرنوش محمدی

نادری شرقی ، نبش شهید گندمی ، روبروی ترمینال باهنر ، كوچه بهزادی
 
524
امتیاز

محمدرضا گلشاهی

نادری ، نبش حافظ ، طبقه فوقانی كتاب رشد
 
572
امتیاز

مرضیه كرمی

نادری ، مجتمع پزشكی بزرگ نادری
 
722
امتیاز

طاهره عسكر پور

خ شریعتی ، نبش غفاری ، ساختمان عصاره
 
267
امتیاز
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه