یک شنبه 25 آذر 1397  |       

 

بانک اطلاعات پزشکان استان خوزستان

بینایی سنجی

جانمایی روی نقشه

حسنه زرگانی

نادری ، خیابان علم الهدی ، طبقه دوم داروخانه پردیس
 
514
امتیاز

زهره هوشمندزاده

نادری ، خ فردوسی ، مجتمع پزشکی میلاد
 
455
امتیاز

پریچهر یوسفی

نادری ، بین خیابان نظامی و فردوسی ، مجتمع پزشکی حضرت ابوالفضل
 
424
امتیاز

مهرنوش نوچیان

نادری ، بین حافظ و فردوسی ، مجتمع پارس
 
474
امتیاز

سعید موسوی

نادری ، نبش نظامی ، مجتمع بهاران
 
412
امتیاز

عبدالهادی رئیس زاده

نادری ، خ كتانباف ، مجتمع پزشكی سینا
 
362
امتیاز

حبیب زیركی

نادری ، خ علم الهدی ، بین نادری و كافی ، ساختمان مروارید
 
464
امتیاز

نگار خواجه بابرصاد

کیانپارس ، بین خیابان 5 و 6 غربی ، مجتمع نوری
 
902
امتیاز

آزاده آزدست

کیانپارس ، بین خیابان 10 و 11 شرقی
 
835
امتیاز

منا رحمانی

زیتون كارمندی ، فلكه چیتا ، ساختمان شعله
 
487
امتیاز

نسرین علی مرادپور

زیتون كارمندی ، خ كمیل ، فلكه پارك
 
619
امتیاز

صدیقه برات

زیتون كارمندی ، خ اصلی زیتون ، بین چیتا و پارك ، نبش هدایت
 
404
امتیاز

پریسا نیک بخت

خیابان طالقانی ، بین شریعتی و مسلم ، ساختمان قلمبر
 
382
امتیاز

مسعود حبیبی

خشایار ، بین کیان و غزنوی
 
338
امتیاز

فریده سرتل دشتی

خیابان طالقانی ، خیابان كاوه شرقی ، بین سی متری و خاقانی ، ساختمان 59
 
1055
امتیاز

احسان سلطانی

خیابان طالقانی ، نبش حافظ ، مجتمع پزشکی قائم
 
719
امتیاز

فرشته ورشو ساز

خ شریعتی بین وكیلی و جهرمی ، مقابل سینما فلسطین
 
391
امتیاز

مریم صابر

خیابان شریعتی ، بین خیابان سلمان فارسی و كافی
 
476
امتیاز

مهرنوش محمدی

نادری شرقی ، نبش شهید گندمی ، روبروی ترمینال باهنر ، كوچه بهزادی
 
447
امتیاز

محمدرضا گلشاهی

نادری ، نبش حافظ ، طبقه فوقانی كتاب رشد
 
496
امتیاز

مرضیه كرمی

نادری ، مجتمع پزشكی بزرگ نادری
 
627
امتیاز

طاهره عسكر پور

خ شریعتی ، نبش غفاری ، ساختمان عصاره
 
226
امتیاز
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه