دوشنبه 7 اسفند 1396  |       

 

بانک اطلاعات پزشکان استان خوزستان

بینایی سنجی


از تاریخ:   تا تاریخ:

جانمایی روی نقشه

حسنه زرگانی

بینایی سنجی
نادری ، خیابان علم الهدی ، طبقه دوم داروخانه پردیس
 
288
امتیاز

زهره هوشمندزاده

بینایی سنجی
نادری ، خ فردوسی ، مجتمع پزشکی میلاد
 
230
امتیاز

پریچهر یوسفی

بینایی سنجی
نادری ، بین خیابان نظامی و فردوسی ، مجتمع پزشکی حضرت ابوالفضل
 
250
امتیاز

مهرنوش نوچیان

بینایی سنجی
نادری ، بین حافظ و فردوسی ، مجتمع پارس
 
253
امتیاز

سعید موسوی

بینایی سنجی
نادری ، نبش نظامی ، مجتمع بهاران
 
214
امتیاز

عبدالهادی رئیس زاده

بینایی سنجی
نادری ، خ كتانباف ، مجتمع پزشكی سینا
 
194
امتیاز

حبیب زیركی

بینایی سنجی
نادری ، خ علم الهدی ، بین نادری و كافی ، ساختمان مروارید
 
230
امتیاز

نگار خواجه بابرصاد

بینایی سنجی
کیانپارس ، بین خیابان 5 و 6 غربی ، مجتمع نوری
 
466
امتیاز

آزاده آزدست

بینایی سنجی
کیانپارس ، بین خیابان 10 و 11 شرقی
 
417
امتیاز

منا رحمانی

بینایی سنجی
زیتون كارمندی ، فلكه چیتا ، ساختمان شعله
 
235
امتیاز

نسرین علی مرادپور

بینایی سنجی
زیتون كارمندی ، خ كمیل ، فلكه پارك
 
269
امتیاز

صدیقه برات

بینایی سنجی
زیتون كارمندی ، خ اصلی زیتون ، بین چیتا و پارك ، نبش هدایت
 
194
امتیاز

پریسا نیک بخت

بینایی سنجی
خیابان طالقانی ، بین شریعتی و مسلم ، ساختمان قلمبر
 
216
امتیاز

مسعود حبیبی

بینایی سنجی
خشایار ، بین کیان و غزنوی
 
180
امتیاز

فریده سرتل دشتی

بینایی سنجی
خیابان طالقانی ، خیابان كاوه شرقی ، بین سی متری و خاقانی ، ساختمان 59
 
482
امتیاز

احسان سلطانی

بینایی سنجی
خیابان طالقانی ، نبش حافظ ، مجتمع پزشکی قائم
 
299
امتیاز

فرشته ورشو ساز

بینایی سنجی
خ شریعتی بین وكیلی و جهرمی ، مقابل سینما فلسطین
 
212
امتیاز

مریم صابر

بینایی سنجی
خیابان شریعتی ، بین خیابان سلمان فارسی و كافی
 
198
امتیاز

مهرنوش محمدی

بینایی سنجی
نادری شرقی ، نبش شهید گندمی ، روبروی ترمینال باهنر ، كوچه بهزادی
 
256
امتیاز

محمدرضا گلشاهی

بینایی سنجی
نادری ، نبش حافظ ، طبقه فوقانی كتاب رشد
 
268
امتیاز

مرضیه كرمی

بینایی سنجی
نادری ، مجتمع پزشكی بزرگ نادری
 
205
امتیاز

طاهره عسكر پور

بینایی سنجی
خ شریعتی ، نبش غفاری ، ساختمان عصاره
 
101
امتیاز
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه