یک شنبه 5 خرداد 1398  |       

 

بانک اطلاعات پزشکان استان خوزستان

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

جانمایی روی نقشه

موسسه رادیولوژی فک دهان و صورت دکتر گودرزی

کیانپارس ، خیابان 6 غربی ، مجتمع ایران نگین
33912346
467
امتیاز

موسسه رادیولوژی فک دهان و صورت دکتر دباغی

خ سلمان فارسی ، نبش نظامی ، مجتمع بزرگ نادری
32221771
656
امتیاز

موسسه تصویربرداری کیانپارس

کیانپارس ، خیابان 11 غربی ، پلاک 80
33332845
436
امتیاز

موسسه رادیولوژی و سونوگرافی دکتر پورترکان

زیتون کارمندی ، خ بندر ، بین زیتون و زیبا ، ساختمان الماس جنوب
 
3000
امتیاز

موسسه رادیولوژی و سونوگرافی دکتر رضازاده

کیانپارس ، خیابان پهلوان غربی ، بین چمران و خرداد
33336635
1489
امتیاز

موسسه رادیولوژی و سونوگرافی دكتر دیده بان

خ مسلم ، بین سلمان فارسی و کافی ، مجتمع پزشکی جندی شاپور
32921316
777
امتیاز

موسسه رادیولوژی و سونوگرافی دکتر فخری زاده

خ سعدی ، بین سلمان فارسی و کافی
32218876
650
امتیاز

موسسه رادیولوژی و سونوگرافی دکتر زارع شریفی

خ حافظ ، بین سلمان فارسی و سیروس
 
562
امتیاز

موسسه رادیولوژی و سونوگرافی دکتر بری

خیابان طالقانی ، خیابان خوانساری ، مجتمع مروارید
32230379
576
امتیاز

موسسه رادیولوژی و سونوگرافی دکتر تجویدی

زیتون کارمندی ، فلکه چیتا ، خ ظهرابی ، جنب قنادی عسل
34434808
1853
امتیاز

موسسه رادیولوژی و سونوگرافی دکتر حنفی

خ سلمان فارسی ، خ فردوسی جنوبی ، مجتمع پزشکی مهرگان
32210215
2748
امتیاز

موسسه رادیولوژی و سونوگرافی دکتر شمال زاده

خ بنی هاشم ، بین کیان و شیخ بهاء ، پلاک 199
33776176
1166
امتیاز

موسسه رادیولوژی و سونوگرافی دکتر منوچهری زاده

خ کتانباف جنوبی ، نبش سلمان فارسی ، مجتمع پزشکی سینا
32237524
881
امتیاز

موسسه رادیولوژی و سونوگرافی دکتر جاویدان

خ سلمان فارسی ، خ شهید کرمی خراط
32218475
602
امتیاز

موسسه رادیولوژی و سونوگرافی دکتر نجفی

خ سلمان فارسی شرقی ، خ مولوی ( شهید قنادان زاده )
32231564
900
امتیاز

موسسه رادیولوژی و سونوگرافی دکتر امیر پیر نیا

خ سلمان فارسی ، نبش نظامی ، مجتمع بزرگ نادری
32228299
333
امتیاز

موسسه رادیولوژی و سونوگرافی دکتر انبیائی

خ سلمان فارسی ، بین حافظ و فردوسی ، مجتمع پزشکی امام رضا (ع)
32212172
395
امتیاز

موسسه رادیولوژی و سونوگرافی قائم

زیتون کارگری ، آسیه آباد ، لین 3
32243894
1169
امتیاز

موسسه رادیولوژی و سونوگرافی دکتر قنواتی

خیابان طالقانی ، نبش نظامی
32202702
805
امتیاز

موسسه رادیولوژی و سونوگرافی پاسارگاد

خ سلمان فارسی ، خ منوچهری ، نبش خ جعفری
32239567
722
امتیاز

موسسه رادیولوژی و سونوگرافی دکتر حیدری

خ شریعتی ، خ عطارد ، پلاک 36
32227098
408
امتیاز

موسسه رادیولوژی و سونوگرافی دکتر طهماسبی

خ شریعتی ، نبش طالقانی ، ساختمان ایران کلینیک
32218282
1941
امتیاز

پرتو

کیانپارس ، خیابان 6 شرقی
33377986
223
امتیاز

موسسه رادیولوژی و سونوگرافی دکتر دهدشتی

خ فردوسی ، بین سلمان فارسی و کافی ، کوچه بن بست
32226040
2151
امتیاز

موسسه رادیولوژی و سونوگرافی دکتر سلطانی

خ سلمان فارسی ، بین مسلم و سعدی
32218383
2662
امتیاز

موسسه رادیولوژی و سونوگرافی دکتر یزدانی

خ سلمان فارسی ، بین حافظ و کتانباف ، مجتمع پزشکی خوزستان
32219135
272
امتیاز

موسسه رادیولوژی و سونوگرافی دکتر اردشیرزاده

خ سلمان فارسی شرقی ، کوچه بهزادی ، پلاک 5
32216159
881
امتیاز

موسسه رادیولوژی و سونوگرافی دکتر شاهزاده

خ سلمان فارسی ، خ خسروی ، کوچه شهید غریب ، پلاک 5
32226546
819
امتیاز

موسسه رادیولوژی و سونوگرافی خوزستان

خ سلمان فارسی ، مجتمع پزشکی اهواز
32225040
266
امتیاز

موسسه رادیولوژی دکتر تمدن

کیانپارس ، نبش خ 16 غربی
33336418
901
امتیاز
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه