چهار شنبه 4 اردیبهشت 1398  |       

 

بانک اطلاعات پزشکان استان خوزستان

مرکز ‌بهداشت‌ودرمان‌

جانمایی روی نقشه

شبکه بهداشت ودرمان کارون

شهرستان کارون اتوبان آیت اله بهبهانی
5550080
579
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان حمیدیه

حمیدیه
6122222444
332
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان باوی

شیبان
06123273613-15
393
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان اندیکا

اندیکا -قلعه خواجه
 
446
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان آغاجاری

شبکه بهداشت ودرمان آغاجاری
 
246
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان هویزه

هویزه
6124624474
250
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان رامشیر

رامشیر
6922626714
494
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان گتوند

گتوند جاده کمربندی محل سابق درمانگاه شماره دو
0612672-4482-3010
266
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان هندیجان

هندیجان
0652422-2500
226
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان لالی

لالی خیابان امام خمینی روبروی سپاه مقامت بسیج
0683222-3705
192
امتیاز

مرکز بهداشت غرب اهواز

اهواز
33784432
1301
امتیاز

مرکز بهداشت شرق اهواز

اهواز
 
1451
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان دهدز

دهدز
692562
285
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان مسجدسلیمان

مسجدسلیمان
 
534
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان شوش

شوش
5214097
219
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان شادگان

شادگان
 
137
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان هفتگل

هفتگل
 
170
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان رامهرمز

رامهرمز
2224025
161
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان دشت آزادگان

دشت آزادگان
 
900
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان دزفول

دزفول
6268201
150
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان خرمشهر

خرمشهر
29393
370
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان شوشتر

شوشتر
6126228591
316
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان بهبهان

بهبهان
06713339011-13
549
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان بندرماهشهر

ماهشهر
6522335035
733
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان باغ ملک

باغ ملک
6924222500
448
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان ایذه

ایذه
5247600
339
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان اندیمشک

اندیمشک
42481115
134
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان آبادان

آبادان
 
257
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان امیدیه

امیدیه
6523226151
363
امتیاز
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه