دوشنبه 7 خرداد 1397  |       

 

بانک اطلاعات پزشکان استان خوزستان

دسته:

جانمایی روی نقشه

شبکه بهداشت ودرمان کارون

شهرستان کارون اتوبان آیت اله بهبهانی
5550080
148
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان حمیدیه

حمیدیه
6122222444
79
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان باوی

شیبان
06123273613-15
84
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان اندیکا

اندیکا -قلعه خواجه
 
162
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان آغاجاری

شبکه بهداشت ودرمان آغاجاری
 
125
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان هویزه

هویزه
6124624474
77
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان رامشیر

رامشیر
6922626714
213
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان گتوند

گتوند جاده کمربندی محل سابق درمانگاه شماره دو
0612672-4482-3010
82
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان هندیجان

هندیجان
0652422-2500
91
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان لالی

لالی خیابان امام خمینی روبروی سپاه مقامت بسیج
0683222-3705
61
امتیاز

مرکز بهداشت غرب اهواز

اهواز
33784432
237
امتیاز

مرکز بهداشت شرق اهواز

اهواز
 
324
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان دهدز

دهدز
692562
83
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان مسجدسلیمان

مسجدسلیمان
 
96
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان شوش

شوش
5214097
44
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان شادگان

شادگان
 
44
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان هفتگل

هفتگل
 
38
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان رامهرمز

رامهرمز
2224025
39
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان دشت آزادگان

دشت آزادگان
 
384
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان دزفول

دزفول
6268201
50
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان خرمشهر

خرمشهر
29393
62
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان شوشتر

شوشتر
6126228591
77
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان بهبهان

بهبهان
06713339011-13
109
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان بندرماهشهر

ماهشهر
6522335035
82
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان باغ ملک

باغ ملک
6924222500
44
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان ایذه

ایذه
5247600
55
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان اندیمشک

اندیمشک
42481115
31
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان آبادان

آبادان
 
77
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان امیدیه

امیدیه
6523226151
61
امتیاز
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه