دوشنبه 2 مهر 1397  |       

 

بانک اطلاعات پزشکان استان خوزستان

مرکز ‌بهداشت‌ودرمان‌

جانمایی روی نقشه

شبکه بهداشت ودرمان کارون

شهرستان کارون اتوبان آیت اله بهبهانی
5550080
368
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان حمیدیه

حمیدیه
6122222444
170
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان باوی

شیبان
06123273613-15
201
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان اندیکا

اندیکا -قلعه خواجه
 
280
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان آغاجاری

شبکه بهداشت ودرمان آغاجاری
 
186
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان هویزه

هویزه
6124624474
160
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان رامشیر

رامشیر
6922626714
334
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان گتوند

گتوند جاده کمربندی محل سابق درمانگاه شماره دو
0612672-4482-3010
152
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان هندیجان

هندیجان
0652422-2500
165
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان لالی

لالی خیابان امام خمینی روبروی سپاه مقامت بسیج
0683222-3705
110
امتیاز

مرکز بهداشت غرب اهواز

اهواز
33784432
1080
امتیاز

مرکز بهداشت شرق اهواز

اهواز
 
1214
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان دهدز

دهدز
692562
195
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان مسجدسلیمان

مسجدسلیمان
 
349
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان شوش

شوش
5214097
112
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان شادگان

شادگان
 
82
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان هفتگل

هفتگل
 
77
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان رامهرمز

رامهرمز
2224025
87
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان دشت آزادگان

دشت آزادگان
 
599
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان دزفول

دزفول
6268201
94
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان خرمشهر

خرمشهر
29393
194
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان شوشتر

شوشتر
6126228591
201
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان بهبهان

بهبهان
06713339011-13
253
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان بندرماهشهر

ماهشهر
6522335035
344
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان باغ ملک

باغ ملک
6924222500
284
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان ایذه

ایذه
5247600
214
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان اندیمشک

اندیمشک
42481115
74
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان آبادان

آبادان
 
148
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان امیدیه

امیدیه
6523226151
185
امتیاز
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه