جمعه 1 تیر 1397  |       

 

بانک اطلاعات پزشکان استان خوزستان

دسته:

جانمایی روی نقشه

شبکه بهداشت ودرمان کارون

شهرستان کارون اتوبان آیت اله بهبهانی
5550080
181
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان حمیدیه

حمیدیه
6122222444
100
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان باوی

شیبان
06123273613-15
115
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان اندیکا

اندیکا -قلعه خواجه
 
179
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان آغاجاری

شبکه بهداشت ودرمان آغاجاری
 
136
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان هویزه

هویزه
6124624474
95
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان رامشیر

رامشیر
6922626714
235
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان گتوند

گتوند جاده کمربندی محل سابق درمانگاه شماره دو
0612672-4482-3010
95
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان هندیجان

هندیجان
0652422-2500
116
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان لالی

لالی خیابان امام خمینی روبروی سپاه مقامت بسیج
0683222-3705
68
امتیاز

مرکز بهداشت غرب اهواز

اهواز
33784432
375
امتیاز

مرکز بهداشت شرق اهواز

اهواز
 
526
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان دهدز

دهدز
692562
97
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان مسجدسلیمان

مسجدسلیمان
 
148
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان شوش

شوش
5214097
57
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان شادگان

شادگان
 
56
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان هفتگل

هفتگل
 
49
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان رامهرمز

رامهرمز
2224025
49
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان دشت آزادگان

دشت آزادگان
 
432
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان دزفول

دزفول
6268201
59
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان خرمشهر

خرمشهر
29393
69
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان شوشتر

شوشتر
6126228591
97
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان بهبهان

بهبهان
06713339011-13
129
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان بندرماهشهر

ماهشهر
6522335035
109
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان باغ ملک

باغ ملک
6924222500
68
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان ایذه

ایذه
5247600
86
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان اندیمشک

اندیمشک
42481115
39
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان آبادان

آبادان
 
94
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان امیدیه

امیدیه
6523226151
81
امتیاز
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه