چهار شنبه 29 خرداد 1398  |       

 

بانک اطلاعات پزشکان استان خوزستان

مرکز ‌بهداشت‌ودرمان‌

جانمایی روی نقشه

شبکه بهداشت ودرمان کارون

شهرستان کارون اتوبان آیت اله بهبهانی
5550080
672
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان حمیدیه

حمیدیه
6122222444
396
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان باوی

شیبان
06123273613-15
460
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان اندیکا

اندیکا -قلعه خواجه
 
513
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان آغاجاری

شبکه بهداشت ودرمان آغاجاری
 
291
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان هویزه

هویزه
6124624474
296
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان رامشیر

رامشیر
6922626714
554
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان گتوند

گتوند جاده کمربندی محل سابق درمانگاه شماره دو
0612672-4482-3010
341
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان هندیجان

هندیجان
0652422-2500
272
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان لالی

لالی خیابان امام خمینی روبروی سپاه مقامت بسیج
0683222-3705
227
امتیاز

مرکز بهداشت غرب اهواز

اهواز
33784432
1488
امتیاز

مرکز بهداشت شرق اهواز

اهواز
 
1554
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان دهدز

دهدز
692562
333
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان مسجدسلیمان

مسجدسلیمان
 
592
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان شوش

شوش
5214097
262
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان شادگان

شادگان
 
171
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان هفتگل

هفتگل
 
215
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان رامهرمز

رامهرمز
2224025
195
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان دشت آزادگان

دشت آزادگان
 
1002
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان دزفول

دزفول
6268201
182
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان خرمشهر

خرمشهر
29393
437
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان شوشتر

شوشتر
6126228591
381
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان بهبهان

بهبهان
06713339011-13
689
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان بندرماهشهر

ماهشهر
6522335035
917
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان باغ ملک

باغ ملک
6924222500
510
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان ایذه

ایذه
5247600
386
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان اندیمشک

اندیمشک
42481115
157
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان آبادان

آبادان
 
303
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان امیدیه

امیدیه
6523226151
431
امتیاز
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه