جمعه 3 اسفند 1397  |       

 

بانک اطلاعات پزشکان استان خوزستان

مرکز ‌بهداشت‌ودرمان‌

جانمایی روی نقشه

شبکه بهداشت ودرمان کارون

شهرستان کارون اتوبان آیت اله بهبهانی
5550080
537
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان حمیدیه

حمیدیه
6122222444
291
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان باوی

شیبان
06123273613-15
354
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان اندیکا

اندیکا -قلعه خواجه
 
419
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان آغاجاری

شبکه بهداشت ودرمان آغاجاری
 
227
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان هویزه

هویزه
6124624474
219
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان رامشیر

رامشیر
6922626714
455
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان گتوند

گتوند جاده کمربندی محل سابق درمانگاه شماره دو
0612672-4482-3010
237
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان هندیجان

هندیجان
0652422-2500
215
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان لالی

لالی خیابان امام خمینی روبروی سپاه مقامت بسیج
0683222-3705
170
امتیاز

مرکز بهداشت غرب اهواز

اهواز
33784432
1245
امتیاز

مرکز بهداشت شرق اهواز

اهواز
 
1405
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان دهدز

دهدز
692562
259
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان مسجدسلیمان

مسجدسلیمان
 
505
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان شوش

شوش
5214097
189
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان شادگان

شادگان
 
122
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان هفتگل

هفتگل
 
145
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان رامهرمز

رامهرمز
2224025
143
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان دشت آزادگان

دشت آزادگان
 
797
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان دزفول

دزفول
6268201
137
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان خرمشهر

خرمشهر
29393
332
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان شوشتر

شوشتر
6126228591
280
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان بهبهان

بهبهان
06713339011-13
476
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان بندرماهشهر

ماهشهر
6522335035
607
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان باغ ملک

باغ ملک
6924222500
394
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان ایذه

ایذه
5247600
307
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان اندیمشک

اندیمشک
42481115
121
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان آبادان

آبادان
 
228
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان امیدیه

امیدیه
6523226151
316
امتیاز
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه