یک شنبه 25 آذر 1397  |       

 

بانک اطلاعات پزشکان استان خوزستان

مرکز ‌بهداشت‌ودرمان‌

جانمایی روی نقشه

شبکه بهداشت ودرمان کارون

شهرستان کارون اتوبان آیت اله بهبهانی
5550080
473
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان حمیدیه

حمیدیه
6122222444
243
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان باوی

شیبان
06123273613-15
285
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان اندیکا

اندیکا -قلعه خواجه
 
360
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان آغاجاری

شبکه بهداشت ودرمان آغاجاری
 
211
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان هویزه

هویزه
6124624474
194
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان رامشیر

رامشیر
6922626714
411
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان گتوند

گتوند جاده کمربندی محل سابق درمانگاه شماره دو
0612672-4482-3010
201
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان هندیجان

هندیجان
0652422-2500
197
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان لالی

لالی خیابان امام خمینی روبروی سپاه مقامت بسیج
0683222-3705
143
امتیاز

مرکز بهداشت غرب اهواز

اهواز
33784432
1186
امتیاز

مرکز بهداشت شرق اهواز

اهواز
 
1321
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان دهدز

دهدز
692562
232
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان مسجدسلیمان

مسجدسلیمان
 
463
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان شوش

شوش
5214097
158
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان شادگان

شادگان
 
108
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان هفتگل

هفتگل
 
117
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان رامهرمز

رامهرمز
2224025
118
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان دشت آزادگان

دشت آزادگان
 
712
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان دزفول

دزفول
6268201
120
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان خرمشهر

خرمشهر
29393
276
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان شوشتر

شوشتر
6126228591
251
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان بهبهان

بهبهان
06713339011-13
398
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان بندرماهشهر

ماهشهر
6522335035
506
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان باغ ملک

باغ ملک
6924222500
345
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان ایذه

ایذه
5247600
274
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان اندیمشک

اندیمشک
42481115
98
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان آبادان

آبادان
 
190
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان امیدیه

امیدیه
6523226151
262
امتیاز
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه