دوشنبه 7 اسفند 1396  |       

 

بانک اطلاعات پزشکان استان خوزستان

مرکز ‌بهداشت‌ودرمان‌


از تاریخ:   تا تاریخ:

جانمایی روی نقشه

شبکه بهداشت ودرمان کارون

مرکز ‌بهداشت‌ودرمان‌
شهرستان کارون اتوبان آیت اله بهبهانی
5550080
86
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان حمیدیه

مرکز ‌بهداشت‌ودرمان‌
حمیدیه
6122222444
49
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان باوی

مرکز ‌بهداشت‌ودرمان‌
شیبان
06123273613-15
56
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان اندیکا

مرکز ‌بهداشت‌ودرمان‌
اندیکا -قلعه خواجه
 
91
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان آغاجاری

مرکز ‌بهداشت‌ودرمان‌
شبکه بهداشت ودرمان آغاجاری
 
94
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان هویزه

مرکز ‌بهداشت‌ودرمان‌
هویزه
6124624474
50
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان رامشیر

مرکز ‌بهداشت‌ودرمان‌
رامشیر
6922626714
133
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان گتوند

مرکز ‌بهداشت‌ودرمان‌
گتوند جاده کمربندی محل سابق درمانگاه شماره دو
0612672-4482-3010
50
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان هندیجان

مرکز ‌بهداشت‌ودرمان‌
هندیجان
0652422-2500
47
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان لالی

مرکز ‌بهداشت‌ودرمان‌
لالی خیابان امام خمینی روبروی سپاه مقامت بسیج
0683222-3705
46
امتیاز

مرکز بهداشت غرب اهواز

مرکز ‌بهداشت‌ودرمان‌
اهواز
33784432
48
امتیاز

مرکز بهداشت شرق اهواز

مرکز ‌بهداشت‌ودرمان‌
اهواز
 
76
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان دهدز

مرکز ‌بهداشت‌ودرمان‌
دهدز
692562
38
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان مسجدسلیمان

مرکز ‌بهداشت‌ودرمان‌
مسجدسلیمان
 
57
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان شوش

مرکز ‌بهداشت‌ودرمان‌
شوش
5214097
25
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان شادگان

مرکز ‌بهداشت‌ودرمان‌
شادگان
 
28
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان هفتگل

مرکز ‌بهداشت‌ودرمان‌
هفتگل
 
25
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان رامهرمز

مرکز ‌بهداشت‌ودرمان‌
رامهرمز
2224025
26
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان دشت آزادگان

مرکز ‌بهداشت‌ودرمان‌
دشت آزادگان
 
273
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان دزفول

مرکز ‌بهداشت‌ودرمان‌
دزفول
6268201
26
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان خرمشهر

مرکز ‌بهداشت‌ودرمان‌
خرمشهر
29393
40
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان شوشتر

مرکز ‌بهداشت‌ودرمان‌
شوشتر
6126228591
46
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان بهبهان

مرکز ‌بهداشت‌ودرمان‌
بهبهان
06713339011-13
78
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان بندرماهشهر

مرکز ‌بهداشت‌ودرمان‌
ماهشهر
6522335035
35
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان باغ ملک

مرکز ‌بهداشت‌ودرمان‌
باغ ملک
6924222500
25
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان ایذه

مرکز ‌بهداشت‌ودرمان‌
ایذه
5247600
22
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان اندیمشک

مرکز ‌بهداشت‌ودرمان‌
اندیمشک
42481115
21
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان آبادان

مرکز ‌بهداشت‌ودرمان‌
آبادان
 
34
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان امیدیه

مرکز ‌بهداشت‌ودرمان‌
امیدیه
6523226151
28
امتیاز
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه