جمعه 27 مهر 1397  |       

 

بانک اطلاعات پزشکان استان خوزستان

مرکز ‌بهداشت‌ودرمان‌

جانمایی روی نقشه

شبکه بهداشت ودرمان کارون

شهرستان کارون اتوبان آیت اله بهبهانی
5550080
401
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان حمیدیه

حمیدیه
6122222444
192
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان باوی

شیبان
06123273613-15
226
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان اندیکا

اندیکا -قلعه خواجه
 
299
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان آغاجاری

شبکه بهداشت ودرمان آغاجاری
 
193
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان هویزه

هویزه
6124624474
171
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان رامشیر

رامشیر
6922626714
357
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان گتوند

گتوند جاده کمربندی محل سابق درمانگاه شماره دو
0612672-4482-3010
162
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان هندیجان

هندیجان
0652422-2500
174
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان لالی

لالی خیابان امام خمینی روبروی سپاه مقامت بسیج
0683222-3705
123
امتیاز

مرکز بهداشت غرب اهواز

اهواز
33784432
1125
امتیاز

مرکز بهداشت شرق اهواز

اهواز
 
1266
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان دهدز

دهدز
692562
209
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان مسجدسلیمان

مسجدسلیمان
 
379
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان شوش

شوش
5214097
121
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان شادگان

شادگان
 
86
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان هفتگل

هفتگل
 
82
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان رامهرمز

رامهرمز
2224025
92
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان دشت آزادگان

دشت آزادگان
 
629
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان دزفول

دزفول
6268201
103
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان خرمشهر

خرمشهر
29393
217
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان شوشتر

شوشتر
6126228591
217
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان بهبهان

بهبهان
06713339011-13
295
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان بندرماهشهر

ماهشهر
6522335035
382
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان باغ ملک

باغ ملک
6924222500
303
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان ایذه

ایذه
5247600
235
امتیاز

شبکه بهداشت و درمان اندیمشک

اندیمشک
42481115
77
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان آبادان

آبادان
 
155
امتیاز

شبکه بهداشت ودرمان امیدیه

امیدیه
6523226151
214
امتیاز
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه