> بانک اطلاعات > پزشک عمومی > پزشک عمومی

مشخصات

دسته: پزشک عمومی برچسب ها: 
شهر:اهواز منطقه:سلمان فارسی 
آدرسملی راه خیبان شهید بهشتی-مهران- درمانگاه شبانه روزی ملی راه

اطلاعات تماس

ایمیل:barati_rahum@yaahoo.com تلفن:33929109  
تلفن همراه:09163004369 
طراحی و پیاده سازی: راد وب