> بانک اطلاعات > پزشک عمومی > دکتر افشین مسیح پور

مشخصات

دسته: پزشک عمومی شهر:اهواز 
منطقه:سلمان فارسی 
آدرسخیابان خشایار ، بین زینب و سروش ، جنب داروخانه جالینوس

اطلاعات تماس

تلفن:۳۳۷۸۱۰۷۹  
طراحی و پیاده سازی: راد وب