> بانک اطلاعات > پزشک عمومی > دکتر محمد حسین ملایی زمانی

مشخصات

دسته: پزشک عمومی شهر:اهواز 
منطقه:سلمان فارسی 
آدرسنهضت آباد ، فلکه بزرگ ، طبقه فوقانی داروخانه دکتر ملایری

اطلاعات تماس

تلفن:۳۳۳۳۶۲۶۹  
طراحی و پیاده سازی: راد وب