> بانک اطلاعات > پزشک عمومی > دکتر بیژن ممبینی

مشخصات

دسته: پزشک عمومی شهر:اهواز 
منطقه:سلمان فارسی 
آدرسزیتون کارگری ، خیابان علامه ، روبروی داروخانه دکتر جمالی

اطلاعات تماس

تلفن:۳۲۲۴۳۸۷۸  
طراحی و پیاده سازی: راد وب