> بانک اطلاعات > پزشک عمومی > دکتر حسین سهرابی

مشخصات

دسته: پزشک عمومی شهر:اهواز 
منطقه:سلمان فارسی 
آدرسگلستان ، میدان کودک (پیچ شهرک دانشگاه) ، جنب داروخانه

اطلاعات تماس

تلفن:۳۳۳۴۶۳۵۴  
طراحی و پیاده سازی: راد وب