> بانک اطلاعات > پزشک عمومی > دکتر فرهاد ابوعلی گله داری

مشخصات

دسته: پزشک عمومی شهر:اهواز 
منطقه:سلمان فارسی 
آدرسکوت عبدالله ، پیچ خزاعی ، جنب داروخانه دکتر نوید

اطلاعات تماس

تلفن:۰۶۱۱-۵۵۰۳۰۰۴  
طراحی و پیاده سازی: راد وب